Badania termowizyjne w budownictwie w celu testowania instalacji energetycznych oraz ciepłowniczych


Badania termowizyjne w budownictwie to metoda wykorzystująca promieniowanie podczerwone i energię cieplną do zbierania informacji o obiektach, w celu tworzenia ich obrazów, nawet w warunkach słabej widoczności. Ten rodzaj technologii, przez lata zyskał wiele zastosowań i przyczynił się do wygenerowania oszczędności. Jest to forma technologii noktowizyjnej, która jest skuteczna przy całkowitym braku światła, specjalista może pracować w dymie, smogu oraz zamgleniu.

Obrazowanie termiczne jest stosunkowo nowym osiągnięciem w świecie analizy i testowania instalacji energetycznych oraz ciepłowniczych. Może być wykorzystywane do identyfikacji źródeł nieefektywnego zużycia ciepła i wadliwych szczegółów konstrukcyjnych.
Kamera termowizyjna przetwarza obraz, który odczytuję temperaturę badanej powierzchni obiektów i dość precyzyjnie może wskazać obszary, gdzie ciepło ucieka i należy przeprowadzić prace termomodernizacyjne.

Głównym celem, w którym wykonuje się badania termowizyjne w budownictwie jest oszacowanie strat spowodowanych utratą ciepła oraz realne wskazanie planu naprawy w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania obiektów. W budownictwie jednorodzinnym utrata ciepła może być spowodowana nieszczelnymi oknami lub wadliwą instalacją wentylacyjną.
Miejsca wycieku wody z instalacji hydraulicznej również mogą być precyzyjnie wskazane, dzięki wysokiej czułości kamerom termowizyjnym. Co ważne, proces weryfikacji wycieku wody odbywa się bez demontażu materiałów budowalnych. Nie trzeba usuwać płytek na posadzce, żeby stwierdzić czy przecieka rura doprowadzająca wodę do umywalki, brodzika czy też pralki.

Badania termowizyjne w budownictwie są również stosowane w celu konserwacji instalacji elektrycznej. Technicy linii energetycznych wykorzystują obrazowanie termiczne, aby zlokalizować i wskazać złącza i części, które są zagrożone przegrzaniem, ponieważ emitują więcej ciepła niż na przykład mocniejsze sekcje. Mogą również pomóc w wykrywaniu wadliwych połączeń lub urządzeń i zapobiec poważniejszej w skutkach awarii.

Inne zastosowania wykorzystujące kamerę termowizyjną to instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz wykrywanie pleśni.